© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

Enkät


Ladda ner enkät om ADHD och dyslexi här:

Frågeformulär nr 1

Frågeformulär nr 2

Frågeformulär nr 3 - Läs och skriv

 

Skriftliga kursförhör för kurserna:

Rytmisk rörelseträning vid ADHD - nivå 1

Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap - nivå 2

Rytmisk rörelseträning vid läs- och skrivsvårigheter - nivå 3

 

Utvädering av diet inom autismspektret:

Frågeformulär nr 4 - Kost

 

Instruktioner för fallbeskrivningar:

Fallbeskrivningar anvisningar

 

Att hyra rum eller lokalen i Centrum för rytmisk rörelseträning:

Hyresavgifter mm

 

Assistera på kurser:

Assistera

 

 

 

Köp Harald Blombergs första bok

"Helande liv "

 

 

I den här boken diskuterar Harald behovet av ett nytt medicinskt paradigm, där människan ses som ett öppet system i ständig växelverkan med sin omgivning, ett system som ständigt strävar att upprätthålla sin balans, Helande liv.

 

I boken beskriver Harald de rytmiska rörelser vi gör som spädbarn och som är nödvändiga för att vi ska samordna våra sinnen och greppa den fysiska verkligheten.

 

Läs mer >>>

 

SLUTSÅLD