© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

Utbildning till rytmisk rörelseinstruktör


Det finns nu möjlighet att utbilda sig till rytmisk rörelseinstruktör.

Målsättningen med utbildningen är att man självständigt skall kunna använda rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i sitt arbete, vare sig det är som pedagog, speciallärare, förskollärare, gymnastiklärare, idrottstränare, eurytmist, sjukgymnast, kiropraktor, psykoterapeut eller näraliggande professioner.

Det är inte någon sammanhållen utbildningsgång utan man får göra den i sin egen takt genom att gå de olika kurser som krävs. Inom ramen för utbildningen har var och en viss möjlighet att fokusera på de kurser som bäst anknyter till hans/hennes yrkesområde.

Utbildningen innebär att man måste repetera vissa kurser vilket ger möjlighet till fördjupad träning och att komma tillbaka och snappa upp sådant som man missat.

Utbildningen är upplagd i tre nivåer.

Krav för diplom som rytmisk rörelseinstruktör

Nivå 1.

Sammanlagt 4 kurser på nivå 1 varav kurs 1, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD, och kurs 2, Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD, minst en gång.

Därutöver finns de möjlighet att fritt välja om man vill gå de övriga kurserna på nivå 1 eller om man vill gå en av dem två gånger.

Nivå 2.

Sammanlagt 3 kurser. Kurs 5, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap, två gånger och kurs 6, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, drömmar, inre läkning och kreativitet, en gång.

Nivå 3.

Kurs 7, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, två gånger.

För att bli diplomerad krävs dessutom
• ett godkänt kunskapsprov efter kurs 1,5 och 7
• att man skriver tre fallbeskrivningar
• att man får handledning minst tio timmar. Handledning ges på fredagar inför varje kurshelg Harald ger i Solna.

 

Utbildningen uppdateras kontinuerligt och fler kurser tillkommer för att underlätta för de instruktörer som vill börja utbilda i rytmisk rörelseträning och reflexintegrering.

Varje år kallas de som gått 3 kurser eller fler till konferens, där vi bland annat går igenom det allra senaste.

 

 

Ny bok, Suzy Millers
"Awesomism - ett nytt sätt att förstå disgnosen autism ""Med den här boken har du möjlighet att gå bortom diagnosen autism och uppleva det som jag kallar Awesomism (eng. awesom=fantastisk, kombinerat med autism). Bokens avsikt är att bringa glädje, tacksamhet, och styrka till dessa enastående föräldrar och familjer genom att visa på ett perspektiv som tar hänsyn till hela spektrumet av barnets upplevelse."
Suzy Miller

 

Läs mer >>>

 

Boken kan köpas från Centrum för Rytmisk rörelseträning:

 

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kronor plus porto.


----------------------------------------

 

Handledning i Rytmisk rörelseträning:

Fredagen innan varje kurs som Harald håller i Solna, ger han några timmars handledning för dig som gått minst en kurs i Rytmisk rörelseträning.

 

Här får du tillfälle att träna hur du testar reflexerna, samt jobba med dina egna reflexer.

 

Aktuellt program hittar du här. Det kostar 100 kronor och du anmäler dig här!

 

Välkommen!