© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

Kontakt


Centrum för rytmisk rörelseträning

Gårdsvägen 2, 1 tr

169 79 Solna

Centret har inte någon specifik telefon. Kontakta den rytmiska rörelseinstruktör som finns närmast dig.

Läs mer på sidan Om oss.

 

I Sona:

Harald Blomberg
e-mail: harald@rytmiskrorelsetraning.se
telefon: 08 - 722 78 70 tisd. o torsd. 11.00 - 11.30

 

Eva Johansson
e-mail: eva@rytmiskrorelsetraning.se
telefon: 08 - 55 11 74 88 eller 070 - 696 81 18

 

Hjördis Ahlin Boström
e-mail: hjordis@rytmiskrorelsetraning.se
telefon: 0701-56 46 97 eller 08-742 24 33

 

Fler instruktörer hittar du på www.blombergrmt.se

 

 

 

 

 

 

Utbilda dig till Rytmisk rörelseinstruktör!

Utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör kan du läsa mer om här!

 

-----------------------------------------

Beställ Harald Blombergs bok

"Autism - en sjukdom som kan läka "

 

 

Boken vänder sig främst till föräldrar till barn med autism, som söker andra vägar för att hjälpa sina barn än de som skolmedicinen erbjuder.

 

Den vänder sig också till föräldrar till

barn med uppmärksamhets- och

koncentrationsproblem, inlärningsproblem, utvecklingsstörning, epilepsi mm. Mycket av informationen i boken har betydelse för barn

med sådana problem, både beträffande

miljöbetingade orsaker och behandlings

möjligheter.


Beställ boken från

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kr plus porto

 

Läs en recension av boken skriven av
Bo Zackrisson på