© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

KalendeR

 

2016

 

 

Lördag den 18 juni

Seminarium med Allen Francis

Psykiatriska modediagnoser - överdiagnosticering och överbehandling - med fokus på ADHD

paneldebatt, men Harald är inte med.

Tid: 9.00 - 17.15

Plats: Historiska muséet, Stockholm

Pris och anmälan, se bifogad fil >>>

 

Stockholm 22 juni

Kroniskt trötthetssyndrom och bioresonans

with Harald Blomberg

Time: 10.00 - 17.00

Price: 1000 SEK

Place: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna.

Register to: eva.johansson@brmt.se

Class will be held in English.

 

 

September

 

Stockholm 3 september

Using bio resonance with Harald Blomberg

Time: 10.00 - 15.00

Place: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna.

Register to: eva.johansson@brmt.se

Class will be held in English.

 

Stockholm 5-6 september

International distributor meeting

Time: 10.00 - 18.00

Place: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna.

 

Stockholm 7-8 september

In depth BRMT and diet for children with autism and other challanges, with Harald Blomberg

Time: 10.00 - 18.00

Price: SEK 2000

Place: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna.

Register to: eva.johansson@brmt.se

Class will be held in English.

 

Stockholm 9 september

International instructor meeting

Time: 10.00 - 18.00

Place: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna.

Anmälan till eva.johansson@brmt.se

 

Stockholm den 20-21 september

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 1, med Eva Johansson och Nina Floréus

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning.

Förkunskaper krävs inte.

 

Stockholm 23 september

Handledning med Eva Johansson och Hjördis Ahlin Boström

Tid: 18.30 - 20.30

Pris: 100 kronor

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

 

Stockholm 24 - 25 september

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och ADD, nivå 1, med Hjördis Ahlin Boström och Eva Johansson

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.

Förkunskaper krävs inte.

Läs mer >>>>

 

 

Oktober

 

Stockholm 7 oktober

Handledning med Harald Blomberg

Tid: 18.30 - 21.00

Pris: 100 kronor

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Anmälan till harald@rytmiskrorelsetraning.se

 

Stockholm 8 - 9 oktober

Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD, nivå1, med Harald Blomberg

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning.

Förkunskaper: någon av kurserna på nivå 1.

 

Stockholm 21-22 oktober

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 4, med Hjördis Ahlin-Boström och Eva Johansson

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser

Förkunskaper krävs inte.

 

Stockholm den 28 - 29 oktober

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 1, med Eva Johansson och Hjördis Ahlin Boström

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning.

Förkunskaper krävs inte.

 

November

 

Stockholm 11 november

Handledning med Eva Johansson och Hjördis Ahlin Boström

Tid: 18.30 - 20.30

Pris: 100 kronor

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

 

Stockholm den 12 - 13 november

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap, nivå 2, med Eva Johansson och Hjördis Ahlin Boström

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning.

Förkunskaper: någon av kurserna på nivå 1.

 

Stockholm 18 - 19 november

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 5, med Hjördis Ahlin-Boström och Eva Johansson

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning

Förkunskaper krävs inte.

 

Stockholm den 22-23 november

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 2, med Eva Johansson och Nina Floréus

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning.

Förkunskaper krävs inte.

 

December

 

Stockholm 10 - 11 december

Fördjupningskurs Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 1 och 2 med Harald Blomberg.

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även kurser och kursbeskrivning.

Förkunskaper: Du ska ha gått minst 3 kurser, varav minst en gång Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD.

 

2017

 

Januari

 

Stockholm 13 januari

Handledning med Harald Blomberg

Tid: 18.30 - 21.00

Pris: 100 kronor

Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna

Anmälan till harald@rytmiskrorelsetraning.se

Läs mer >>>

 

Stockholm den 14-15 januari 2017

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, nivå 3, med Harald Blomberg

Tid: 09.00 - 17.00
Pris: 2500 kronor.

Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2,Solna

Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se.

Se även Kurser och Kursbeskrivning.

Förkunskaper: någon av kurserna på nivå 1.
Rekommenderade förkunskaper: Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap, nivå 2.

 

 

 

 

F-skatt finns

 

 

Utbilda dig till Rytmisk rörelseinstruktör!

Utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör kan du läsa mer om här!

-----------------------------------------

 

Handledning i Rytmisk rörelseträning:

Fredagen innan varje kurs som Harald håller i Solna, ger han några timmars handledning för dig som gått minst en kurs i Rytmisk rörelseträning.

 

Här får du tillfälle att träna hur du testar reflexerna, samt jobba med dina egna reflexer.

 

Aktuellt program hittar du här. Det kostar 100 kronor och du anmäler dig här!

 

Välkommen!

 

-------------------------------------------------

 

Alla kan läsa!

Nya rön om dyslexi,

av Harald Blomberg

 


Allt fler barn går ut grundskolan utan att ha lärt sig läsa och skriva ordentligt. När skolan misslyckas att lära barn att läsa har föräldrar i stället valt att söka hjälp utanför skolan och upptäckt att sådan hjälp är både snabb och effektiv.

 

Med mototrisk träning, reflexintegrering och ljudstimulering har många barn snabbt förbättrat sin läs- och skrivförmåga så att de kan hänga med i skolarbetet.

 

Dr Harald Blomberg har sedan mer än 10 år hjälpt många barn att komma igång med läsningen eller att övervinna sina läs- och skrivsvårigheter med enkla motoriska övningar, så kallad rytmisk rörelseträning och reflexträning.

 

Med den här skriften vänder sig Dr Blomberg till föräldrar, lärare och skolledare för att presentera en realistisk och hoppfull syn på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hur de kan avhjälpas.

 

En metod som har så bra resultat borde snabbt sprida sig och användas ute i skolorna. Varför så inte är fallet, får vi också svar på i denna skrift.

 

Köp skriften från Centrum för rytmisk rörelseträning:

 

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 60 kronor plus porto

 

------------------------------------------

 

Rörelser som Helar,

Harald Blombergs bästsäljarbok, nu i

ny omarbetad och utökad upplaga!

 

RH2

 

Beställ ditt exemplar av Suzanne!

Pris: 160 kronor + frakt