© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

Vad är rytmisk rörelseträning?


Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Tack vare dessa lär sig barnet hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. Rörelserna stimulerar också hjärnan så att nervförbindelserna utvecklas och hjärnan mognar. På så sätt läggs grunden för utvecklingen av så kallade exekutiva funktioner, till exempel uppmärksamhet och impulskontroll, för visuella färdigheter som samsyn och ackommodation samt för språkets utveckling.

 

Spädbarnets rytmiska rörelser integrerar också de primitiva reflexerna. Om spädbarnet hoppar över stadier i sin rörelseutveckling förblir dessa aktiva. Aktiva reflexer kan försvåra den motoriska utvecklingen så att barnet får problem med bland annat koordination, balans och stabilitet. I vuxenlivet kan aktiva reflexer ställa till många problem både fysiskt och psykiskt.

 

Rytmisk rörelseträning är en metod som arbetar med rörelseövningar motsvarande spädbarnets nivå. Metoden skiljer sig från sensomotorisk träning främst genom dess tonvikt vid de rytmiska inslagen i rörelserna. De rytmiska rörelseövningarna utvecklades ursprungligen av Kerstin Linde, som i många år arbetat som självlärd rörelsepedagog. Harald Blomberg följde hennes arbete under några år på 80-talet och använde sedan metoden i sitt arbete som psykiater. För ca 10 år sedan började han mer systematiskt undervisa i rytmisk rörelseträning, som han då kompletterade med speciella övningar för att integrera spädbarnsreflexer.

 

Hur går det till?

De rytmiska rörelseövningarna måste utföras liggande, sittande eller på alla fyra för att ha effekt. När dessa övningar görs dagligen påverkar de hjärnan på samma sätt som spädbarnets spontana rytmiska rörelser. Erfarenheten har visat att det tar tid att utveckla nya nervförbindelser i hjärnan och det brukar ta upp till ett år innan denna träning får optimal effekt. För att metoden ska vara verksam krävs att de görs dagligen samt uppföljning var fjärde till sjätte vecka då man får nya rörelseövningar.

 

Snabb spridning av rytmisk rörelseträning

Sedan Harald Blomberg 2004 började hålla kurser internationellt har ett antal instruktörer utbildats bland annat i Spanien, USA, Australien och Indonesien. De undervisar nu i rytmisk rörelseträning över hela världen. Fram till idag har kurser i rytmisk rörelseträning hållits i cirka 20 länder och kursmaterialet har översatts eller håller på att översättas till elva språk. I Sverige används rytmisk rörelseträning i både skolor och på förskolor.

 

Centrum för rytmisk rörelseträning

Under ledning av Harald Blomberg har Centrum för rytmisk rörelseträning öppnats i Solna. Dit kan barn och vuxna med bland annat motoriska problem, ADHD, läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, språkstörningar, försenad språkutveckling, Asperger, Autism, CP-skador och Parkinsson vända sig för att testa sina kvarstående reflexer. Under ledning av centrets kompetenta medarbetare kan man få ett individualiserat träningsprogram.

 

Vill du veta mer: Beställ Harald Blombergs bok ”Rörelser som helar” via suzanne@rytmiskrorelsetraning.se eller gå in på www.haraldblomberg.com

 

 

 

Rykande hett från pressarna:

 

B12

 

B12 BRIST En vanlig orsak till

många sjukdomssymptom

Beställ ditt ex av Suzanne!

Pris: 50 kronor + frakt

--------------------------------------

Hur mår du och hur kan du må?

gluten

 

Allt fler människor mår dåligt av att äta gluten.

Forskning visar att många bör undvika det.

Läs mer >>>

Beställ ditt ex av Suzanne!

Pris: 50 kronor + frakt

-------------------------------------------------------

 

Rörelser som Helar,

Harald Blombergs bästsäljarbok, nu i

ny omarbetad och utökad upplaga!

RH2

 

Beställ ditt exemplar av Suzanne!

Pris: 160 kronor + frakt

 

 

-------------------------------------------------

 

Harald Blomberg

Gnistanpristagare 2011!!!!

 

Föreningen Sara har utsett Harald
Blomberg till förra årets Gnistanpristagare!!

Läs mer på 2000-talets vetenskaps websida:


 

 

------------------------------------------

 

Ger SBU-rapporten en tillförlitlig bild?
Klicka på här och förundras!