© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

Enskilda kurser i rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, som också ingår i utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör

Nivå 1

1. Grundkurs: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och ADD

På den här kursen får deltagarna lära sig grunderna för den rytmiska rörelseträningen: hur man kan använda de rytmiska övningarna för att reglera muskeltonus, stimulera lillhjärnan och stimulera hjärnbarken så att muskeltonus, uppmärksamhet och impulskontroll förbättras. Kursen går igenom de spädbarnsreflexer som är av betydelse vid ADHD och ADD, och hur man med rörelseövningar kan integrera dessa reflexer. 2 dagar.

Läs mer >>>

Se även kalender.

Några förkunskaper krävs inte.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

 

2. Grundkurs: Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD

Den här kursen handlar om den stora betydelse som kost och kosttillskott har vid rytmisk rörelseträning, inte bara vid autistiska tillstånd. Den ingår därför numera som en obligatorisk kurs i utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör.
Vid ADHD, dyslexi utveklingsstörning och motoriska problem blir det allt vanligare med födoämnes-intolerans, som försvårar och ibland t.o.m. omöjliggör den rytmiska rörelseträningen. I denna kurs får deltagarna lära sig hur man testar fram vad barnet inte tål och vilka kosttillskott barnet behöver.
Kursen tar också upp de reflexer som är särskilt vanliga vid autism och hur man lägger upp träningen vid sådana tillstånd. 2 dagar.
Läs mer >>>

Se även kalender.

Några förkunskaper krävs inte.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se


3. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 1 och del 2

Dessa kurser lär ut grunderna i den rytmiska rörelseträningen på samma sätt som grundkursen men med speciell inriktning på förskolebarn. Deltagarna får lära sig hur de kan känna igen många viktiga spädbarnsreflexer som påverkar barnets motoriska, känslomässiga och mentala utveckling och hur man med rytmiska rörelseövningar och lekar kan integrera dessa reflexer. 2 x 2 dagar.

Läs mer >>>

Se även kalender.

Några förkunskaper krävs inte.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

Fler kurser för förskoleåldern, se www.blombergrmt.se

 

4. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid smärta och problem i rörelseapparaten, del 1 och 2.
Dessa två kurser behandlar muskelspänningar som orsakar värk och inflammation i musklerna, artros i nacke, rygg samt roterat bäcken, skolios och andra felställningar.

 
Del 1 går igenom grunderna för rytmisk rörelseträning och hur man behandlar muskelspänningar som beror på primitiva reflexer, känslomässig stress och aktiva stressreflexer. Vi får lära oss hur man med hjälp av rytmisk rörelseträning kan lösa upp låsningar i ryggrad och nacke. Kursen går igenom tre av de reflexer som kan orsaka ett roterat bäcken och hur det kan korrigeras genom att integrera dessa reflexer.

2 dagar.

Läs mer >>>

Se även kalender.

Några förkunskaper krävs inte.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se


Del 2
Kursen går i detalj igenom de reflexer som orsakar muskelspänningar, värk och felställningar och hur man med rytmiska övningar och reflexintegrering åtgärdar problem med käkar, nacke, bröstrygg, ländrygg, höfter, ben,  knän, fötter, axlar och armbågar. Vi fortsätter att arbeta med de reflexer som kan orsaka roterat bäcken och lär oss hur vi kan förebygga artros i höfter och knän.

2 dagar.

Läs mer >>>

Se även kalender.

Förkunskaper för denna kurs är antingen delkurs 1 eller kursen Rytmisk rörelseträning och reflexer vid ADHD samt kursen Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

 

Nivå 2

5. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap

Detta är en fortsättningskurs som är ett nödvändigt komplement för var och en som vill arbeta med rytmisk rörelseträning.
Kursen behandlar känslomässiga reaktioner på träningen. Den tar upp hur man kan arbeta med rörelser för att släppa muskelspänningar och komma i kontakt med känslor och hur man arbetar med känsloreaktioner.
Kursen lägger stor vikt på hur man med rytmiska rörelser och reflexintegrering utvecklar sitt inre ledarskap, s.k. exekutiva funktioner, och behandlar även hur man använder rytmisk rörelseträning vid autistiska och psykotiska störningar. 2 dagar.

Läs mer >>>
Se även kalender.

Förkunskaper: Någon av kurserna på nivå 1.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

6. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, drömmar, inre läkning och kreativitet

Under denna kurs har deltagarna tillfälle att arbeta med de drömmar som den rytmiska rörelseträningen brukar förorsaka. Kursen jämför drömmarna under rytmisk rörelseträning med symbolspråket i sagor och myter och tar upp hur man kan använda drömmarna för att hjälpa klienten att övervinna psykologiska och emotionella låsningar. 2 dagar.

Läs mer >>>

Se även kalender.

Förkunskaper: Någon av kurserna på steg 1, samt Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap, kurs 4.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

Nivå 3

7. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter

Kursen lär bland annat ut hur vår läs- och skrivförmåga påverkas av vår motorik, vårt seende och vår förmåga att känna igen språkets ljud. Vi lär oss att undersöka de reflexer och andra motoriska oförmågor som spelar en viktig roll vid läs- och skrivsvårigheter och hur vi med motoriska övningar och reflexintegrering kan träna bort dessa problem. Speciell vikt läggs vid att känna igen problem med seendet och hur vi med olika övningar kan påverka detta. 2 dagar.

Läs mer >>>

Se även kalender.

Förkunskaper: Någon av kurserna på steg 1, samt Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap, kurs 4.

Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se


Övriga kurser

Fördjupningskurs på nivå 1, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och ADD.

 

Fördjupningskurs på nivå 2, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Läs mer >>>

 

Fördjupningskurs på nivå 3, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter.

 

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid CP-skada.

Läs mer >>>


Anmälan till kurserna görs direkt till respektive arrangör. När man repeterar en kurs får man den för halva priset, oberoende av arrangör.

 

 

 

 

Harald Blombergs succébok

"Rörelser som helar"

nu i utökad och omarbetad upplaga!

 

 

RH2


Rörelser som helar beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad Rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med boksatvsdignoser att fungera utan mediciner.

 

Den är grunden till rytmisk rörelseträning, ett måste för alla som går kurserna och för de som jobbar med sina barn och ungdomar med rytmisk rörleseträning.

Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning. Boken har därför börjat översättas till flera språk, och finns nu både på engelska och tyska.

Den svenska boken kan beställas från Centrum för rytmisk rörelseträning: suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kronor plus porto

 

Läs en recension av den skriven av Bo Zackrisson på 2000-talets Vetenskap.

 

 

---------------------------------------

 

Utbilda dig till Rytmisk rörelseinstruktör!

Utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör kan du läsa mer om här!

 

-----------------------------------------

 

Handledning i Rytmisk rörelseträning:

Fredagen innan varje kurs som Harald håller i Solna, ger han några timmars handledning för dig som gått minst en kurs i Rytmisk rörelseträning.

 

Här får du tillfälle att träna hur du testar reflexerna, samt jobba med dina egna reflexer.

 

Aktuellt program hittar dui kalendern. Det kostar 100 kronor och du anmäler dig här!

 

Välkommen!

 

-----------------------------------------