© Harald Blomberg 2009 Cookies Webmaster@rytmiskrorelsetraning.se  

Länkar


 

www.haraldblomberg.com

 

www.blombergrmt.com

 

www.blombergrmt.se

 

www.nyatidensbarn.se

 

www.smabarnilund.se

 

www.reflejosprimitivos.es

 

www.blombergrmt.asia

 

www.rmt-france-rhythmic-movement-training.com

 

blombergtraining.com

 

 

Länkar till fakta och forskning:

 

1. ADHD ökar kraftigt i Sverige

Socialstyrelsen: Förskrivning av centralstimulantia vid ADHD, utvecklingen från 2006 till 2013.

Sammanfattning: Socialstyrelsen har följt förskrivningen av central-

stimulerande läkemedel vid adhd 2006–2013. Förskrivningen fortsätter att öka. Andelen användare är högst i åldersgruppen 10–17 år. Det tillkommer hela tiden nya användare, vilket sannolikt innebär att förskrivningen inte kommer att stabiliseras inom den närmaste tiden.

Läs rapporten i dess helhet: >>>

 

2. Autism ökar kraftigt i Sverige

Centrum för epidemiologi och samhälls medicin: Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län.

Sammanfattning: Förekomsten av diagnostiserade autismspektrumtillstånd (AST) har ökat kraftigt i Stockholms län under senare år. År 2011 hade nästan 7 000 barn (0–17 år) i länet en konstaterad AST. Det motsvarar en ökning på 75 procent i jämförelse med motsvarande antal år 2007.

Läs en sammanfattning av studien: >>>

 

3. Autism ökar kraftigt i USA

Centers for Disease control and Prevention, Autism Spectrum Disorder:

Autism har ökat från 1 barn på 150 år 2000, till 1 barn på 68 år 2010. Läs mer i Faktablad >>>

 

4. ADHD och primitiva reflexer

a. Retained primitive reflexes and ADHD in children

b. Principle of dissolution and primitive reflexes in ADHD

 

5. Autism och primitiva reflexer

a. Reflexes gone astray in autism in infancy

b. The return of the reflex, kapitel 3.

c. Overcome ADHD and autism with brain integration

 

6. Läs- och skrivsvårigheter och primitiva reflexer

a. Can replicating primary reflex movements improve reading ability?

b. Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education

c. Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties

d. The correlation between primitive reflexes and saccadic eye movements in 5th grade children with teacher-reported reading problems

 

7. Exekutiva funktioner >>>

 

8. Rytmisk rörelseträning i SVT >>>

 

9. Biverkningar av ADHD medicin enligt Svenska Fass

a. Concerta se kapitel 4, Eventuella biverkningar.

b. Ritalin se kapitel 4, Eventuella biverkningar.

c. Strattera se kapitel 4, Eventuella biverkningar.

 

10. MTA studien

a. MTA studien 2007

b. Viktig ADHD studie försvann

c. ADHD medicinen fungerar inte på lång sikt

 

11. Blomberg Rhythmic Movement Training

a. www.blombergrmt.com/links.htm

b. www.rytmiskrorelsetraning.se/omoss.htm

 

12. Utbildningsprogram

a. Rytmisk rörelseträning i Förskoleåldern, del 1-5

b. Rytmisk rörelseträning i skolåldern, del 1-5

 

Harald Blombergs succébok

"Rörelser som helar"

nu i omarbetad och utökad upplaga!

 

RH2

 

Rörelser som Helar beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med bokstavsdiagnoser att fungera utan mediciner.

 

Den är grunden till rytmisk rörelseträning, ett måste för alla som går hans kurser och för de som jobbar med sina barn och ungdomar med rytmisk rörleseträning.

 

Boken finns nu även översatt till engelska och tyska.

 

En mer ingående presentation av boken finns här: Läs mer >>>

 

Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning, se www.blombergrmt.com

 

Boken kan beställas av: suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kronor plus porto.

 

Läs en recension av boken skriven av Bo Zackrisson på 2000-talets Vetenskap.

 

2000